OZNAM! V dňoch 26. 3. - 17. 4. 2024 fungujeme v obmedzenom režime. Získaj zľavu 3 % za nákup v tomto období. Použi kód "KUPELE3". Viac info.

Podmienky ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť NAROLI, s.r.o., so sídlom: 913 24  Trenčianska Turná 4050, IČO: 55347428, DIČ: 2121981070, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 45118/R. 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.naroli.sk

Pre predaj tovaru, poskytovanie našich služieb a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje, t. j. sme prevádzkovateľom osobných údajov. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Miesto podnikania: Trenčianska Turná 4050, 913 21  Trenčianska Turná, SR
E-mail: info@naroli.sk
Telefón: +421948009465

 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“). 

I.  Spracovanie osobných údajov

 Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktných formulárov 

Ak dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktných formulárov, sú to: meno a e-mailová adresa.     

Z akého dôvodu?

Budeme Vás kontaktovať ohľadom dopytovaného tovaru alebo služieb. 

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť. 

 Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 30 dní od našej poslednej komunikácie.

Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (ak je iná, ako fakturačná adresa), e-mailová adresa, telefón, IP adresa, súbory cookies, informácie o zakúpených produktoch, údaje z našej vzájomnej komunikácie (telefonickej, e-mailovej alebo osobnej) a platobné údaje k Vašej objednávke. V prípade právnických osob sú to aj ďalšie údaje: názov firmy, kontaktná osoba, IČO, DIČ, IČ DPH. 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok. 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné). 

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?  

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami (ako prevádzkovateľom) a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov, t. j. po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. 

Newslettre (obchodné oznámenia) 

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, môžeme použiť vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek. 

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali. 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@naroli.sk.

II.  Kto sa dostane k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú pretože nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy: EVici webdesign s.r.o., so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika, IČ: 28598661;
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru: Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999; Direct Parcel Distribution SK s.r.o, Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498; Ing. Petr Carda so sídlom Dolní Libchavy 297, 56116  Libchavy, IČ: 08835357;
  • spoločnosť poskytujúca služby platobnej brány: ComGate Payments, a.s., so sídlom Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 2792450;
  • poskytovateľ účtovníckych služieb: Michaela Nemčeková,  913 21 Mníchova Lehota 263, IČO: 40819574.

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

marketingové služby: Google Analytics, Google Ads, Google Nákupy, Heureka, Facebook, Instagram

III. Čo by ste ďalej mali vedieť 

V našej spoločnosti nemáme vymenovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

V našej spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@naroli.sk alebo zavolajte na tel.: +421948009465.

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom. 

Na webových stránkach používame následujúce cookies:

  • Funkčné cookies: sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a všetkých funkcií, ktoré ponúka. Sú zodpovedné za ukladanie produktov do košíka, nákupný proces a ukladanie nastavení ochrany osobných údajov. Nevyžadujeme Váš súhlas s používaním týchto technických cookies na našej webovej stránke. Z tohto dôvodu ich nemožno deaktivovať alebo aktivovať jednotlivo.

  • Analytické cookies: umožňujú nám merať výkonnosť našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Používajú sa na určenie počtu návštev a zdrojov návštev našej webovej stránky. Údaje získané prostredníctvom týchto cookies spracovávame súhrnným spôsobom, bez použitia identifikátorov, ktoré poukazujú na konkrétnych používateľov našej webovej stránky. Ak vypnete používanie analytických súborov cookie v súvislosti so svojou návštevou, stratíme možnosť analyzovať výkon a optimalizovať naše akcie.

  • Personalizované cookies: umožňují nám, aby sme prispôsobili naše podnikanie potrebám a záujmom našich zákazníkov a pripravili pre Vás výnimočný zážitok z nakupovania. Používaním personalizovaných cookies sa môžeme vyhnúť vysvetľovaniu nežiadúcich informácií, ako sú nevhodné odporúčania produktov alebo zbytočné špeciálne ponuky. Okrem toho, používanie personalizovaných cookies nám umožňuje ponúknuť Vám ďalšie funkcie, ako napríklad odporúčania produktov prispôsobené Vašim potrebám.

  • Reklamné cookies: používáme ich my alebo naši partneri, aby sme mohli zobrazovať vhodný obsah alebo reklamy ako na našej webovej stránke, tak aj na webových stránkach tretích strán. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily na základe Vašich záujmov, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií Vás väčšinou nie je možné okamžite identifikovať, pretože sa používajú iba pseudonymizované údaje. Ak nesúhlasíte, nebudete príjemcom obsahu a reklám prispôsobených Vašim záujmom. 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov. 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých. 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov  a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ďalej máte právo podať sťažnosť v Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.   

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 

Prehlasujeme, že sme prijali technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 

Prehlasujeme, že k osobným údajom majú prístup len nami poverené osoby. 

VII. Záverečné ustanovenia 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

Ako prevádzkovateľ mámo právo tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašleme novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

 

Tieto podmienky sú účinné od 27.09.2023